Phương trình tán sắc xấp xỉ của sóng Rayleigh trong bán không gian đàn hồi phủ lớp mỏng, lệch trục bằng phương pháp véctơ phân cực

  • Trịnh Thị Thanh Huệ Khoa Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp, Trường Đại học Xây dựng, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
Từ khóa: trực hướng, monoclinic, trục chính vật liệu, lớp mỏng, điều kiện biên hiệu dụng, phương pháp véctơ phân cực

Tóm tắt

Trong bài báo này, tác giả nghiên cứu sóng Rayleigh truyền trong bán không gian đàn hồi, trực hướng, nén được, được phủ một lớp mỏng trực hướng, nén được. Tuy nhiên, vật liệu ở bán không gian và lớp chỉ có một trục chính là trùng nhau - trục vuông góc với lớp còn hai trục còn lại lệch nhau một góc Θ. Mục tiêu của bài báo là đưa ra phương trình tán sắc xấp xỉ dạng tường minh của sóng Rayleigh trong môi trường trên. Từ phép biến đổi hệ trục tọa độ ta đưa bài toán ban đầu về bài toán sóng Rayleigh truyền trong bán không gian đàn hồi monoclinic x3 = 0 được phủ một lớp mỏng trực hướng đồng trục. Bằng cách áp dụng phương pháp điều kiện biên hiệu dụng và phương pháp véctơ phân cực, phương trình tán sắc xấp xỉ được đưa ra. Vì phương trình tán sắc thu được dưới dạng tường minh nên rất tiện dụng trong các ứng dụng thực tế.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
31-10-2021
Chuyên mục
Bài báo khoa học