Quay trở lại bài viết chi tiết Phương trình tán sắc xấp xỉ của sóng Rayleigh trong bán không gian đàn hồi phủ lớp mỏng, lệch trục bằng phương pháp véctơ phân cực Tải về Tải tệp PDF