Sử dụng dạng giải tích phân tích dao động cưỡng bức có cản của dầm Timoshenko chịu tải di động

  • Nguyễn Sỹ Nam Khoa Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Lê Ngọc Phương Khoa Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
Từ khóa: dầm Timoshenko, dầm Euler – Bernoulli, tần số riêng, dạng dao động riêng, dao động riêng, dao động cưỡng bức, tải trọng di động

Tóm tắt

Lý thuyết dầm Euler – Bernoulli còn được gọi là lý thuyết dầm dài, thường bỏ qua ảnh hưởng của quán tính quay và biến dạng trượt. Khi có kể đến các yếu tố đó ta có thể dùng lý thuyết dầm Timoshenko. Các đặc trưng của dầm như tần số riêng, dao dao động riêng, hệ số cản, cũng như các đáp ứng động lực học sẽ có những thay đổi nhất định. Trong nghiên cứu này sẽ sử dụng phương pháp giải tích để khảo sát đáp ứng động lực học của dầm Timoshenko chịu tải trọng di động với nghiệm dao động dạng giải tích. Dựa vào dạng nghiệm đó để có những đánh giá, nhận xét về các ảnh hưởng của các yếu tố đến đáp ứng động lực học như ảnh hưởng của các hệ số cản, tải trọng, vận tốc tải trọng đến dao động và ứng suất của dầm.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
31-10-2021
Chuyên mục
Bài báo khoa học