Quay trở lại bài viết chi tiết Sử dụng dạng giải tích phân tích dao động cưỡng bức có cản của dầm Timoshenko chịu tải di động Tải về Tải tệp PDF