Giải pháp mới để khử nitơ amôn trong nước ngầm Hà Nội

  • Lều Thọ Bách

Tóm tắt

Nghiên cứu được tiến hành nhằm đề xuất giải pháp công nghệ mới giải quyết vấn đề bức xúc về an toàn cấp nước cho cộng đồng tại khu vực phía nam Hà Nội. Giải pháp khử nitơ amôn bằng công nghệ sinh học khử nitrat – nitrat hóa vời dòng tuần hoàn đã được kiểm chứng đảm bảo khử nitơ amôn trong nước ngầm đáp ứng được tiêu chuẩn do bộ Y tế ban hành; kết quả nghiên cứu cho thấy việc sử dụng vật liệu lưu giữ vi khuẩn dạng sợi polyeste ép thành tấm sản xuất trong nước duy trì được hiệu suất khử nitơ ổn định. Bài báo còn đề xuất các phương án công nghệ thích hợp bổ sung cho các trạm xử lý nước cấp hiện hành thuộc các khu vực có hàm lượng nitơ amôn khác nhau trong nước ngầm trên địa bàn Hà Nội và đề xuất giải pháp khả thi cải tạo hệ thống xử lý nitơ amôn của nhà máy nước Nam Dư.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
27-04-2018
Chuyên mục
Bài báo khoa học