Cơ sở tính toán các thông số cơ bản của máy rung hạ cọc cừ

  • Trần Văn Tuấn
  • Nguyễn Văn Tịnh

Tóm tắt

Bài báo đưa ra mô hình cơ học, phương trình vi phân và lời giải cho việc hạ cọc cừ bằng máy rung. Hướng dẫn cách tính chọn một số thông số chính của máy rung hạ cọc cừ. Đặc biệt là tính độ cứng của lò xo - chi tiết dễ hỏng cần thay thế trong quá trình sử dụng.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
27-04-2018
Chuyên mục
Bài báo khoa học

Most read articles by the same author(s)