Tính toán khuếch tán bụi theo mô hình Gauss có kể đến vận tốc rơi của hạt bụi

  • Nguyễn Huy Tiến

Tóm tắt

Hiện nay mô hình Gauss được sử dụng khá phổ biến để tính toán dự báo ô nhiễm trong công tác đánh giá và dự báo ô nhiễm môi trường không khí. Với mô hình Gauss, khi tính toán có nhận một số giả thiết gần đúng, trong đó có giả thiết là chất ô nhiễm không lắng đọng trong quá trình khuếch tán. Thực tế, trọng lượng của bụi lớn hơn rất nhiều so với chất khí, do vậy sẽ xảy ra hiện tượng lắng đọng bụi trong quá trình khuếch tán. Bài báo giới thiệu phương pháp tính lan toả chất ô nhiễm có kể đến sự lắng đọng của bụi trong quá trình lan truyền không khí, đồng thời tính toán so sánh sự khác biệt về phân bố nồng độ bụi khi không kể đến và có kể đến vận tốc rơi của bụi trong quá trình khuếch tán trong không khí.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
26-04-2018
Chuyên mục
Bài báo khoa học