Ứng dụng lý thuyết nén điểm vào tính toán thiết bị phá vỡ đầu cọc bê tông lắp trên thiết bị thi công cơ giới

  • Nguyễn Văn Mạnh
  • Nguyễn Xuân Cường

Tóm tắt

Xác định được lực nén cần thiết để phá vỡ kết cấu của đầu cọc bê tông cốt thép là cơ sở để tính toán kết cấu, hệ khung treo và tính chọn các chi tiết đi kèm trên thiết bị phá vỡ đầu cọc cũng như lựa chọn số lượng đầu xi lanh thủy lực của thiết bị khi tiết diện, đường kính của cọc thay đổi. Trong bài báo này tác giả áp dụng lý thuyết nén điểm để xây dựng các biểu thức xác định thông số làm việc của thiết bị như số lượng, đường kính, hành trình, lực nén cần thiết của xi lanh tương ứng với sự thay đổi của tiết diện, đường kính cọc, đề xuất giải pháp giảm ma sát giữa thân thép chờ, giữa các ống siêu âm trong cọc với bê tông đầu cọc với các loại cọc bê tông đúc tại chỗ.

Từ khóa: Máy cắt cọc bê tông thủy lực; lý thuyết nén điểm.

Nhận ngày 10/5/2017, chỉnh sửa ngày 15/6/2017, chấp nhận đăng 23/6/2017

 

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
04-07-2017
Chuyên mục
Bài báo khoa học