Xác định lực tác động lên xi lanh thủy lực chính trong quá trình nâng chuyển thùng hàng

  • Nguyễn Phúc Định
  • Trần Quang Hùng
  • Lê Hồng Quân

Tóm tắt

Xe vận tải có khả năng tự nâng chuyển thùng hàng lên xuống sàn xe được sử dụng khá phổ biến ở nước ta hiện nay. Yêu cầu đặt ra đối với loại xe này là kết cấu cơ cấu nâng gọn nhẹ, quỹ đạo chuyển động của thùng hàng hợp lý và chí phí năng lượng nâng chuyển nhỏ nhất. Bài báo trình bày mô hình động học, sơ đồ tổ hợp lực tác dụng lên hệ xe - thùng - đất, lực tác dụng lên xi lanh thủy lực chính trong quá trình nâng chuyển thùng hàng. Tính toán lực tác dụng lên xi lanh chính trong quá trình nâng thùng hàng.

Từ khóa: Xe cẩu chuyên dụng; nâng chuyển; động học; xi lanh thủy lực.

Nhận ngày 10/5/2017, sửa xong 6/6/2017, chấp nhận đăng 23/6/2017

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
04-07-2017
Chuyên mục
Bài báo khoa học