Thiết kế bộ điều khiển pid cho động cơ sử dụng trên hệ thống lái có trợ lực điện

  • Vũ Ngọc Tuấn
  • Vũ Quốc Bảo

Tóm tắt

Hệ thống lái có trợ lực điện ngày càng được xem như một trang bị tiêu chuẩn trên ô tô du lịch. Để điều khiển được động cơ điện trợ lực theo các tín hiệu đầu vào, bộ điều khiển trung tâm được thiết kế với các quy luật điều khiển khác nhau do các nhà sản suất phát triển dưới dạng hộp đen không can thiệp. Để có thể hiểu sâu hơn về nguyên lý làm việc cũng như tiến tới tự thiết kế chế tạo bộ điều khiển này, điều đầu tiên cần phải quan tâm đó là nắm chắc được thuật toán điều khiển. Bài báo trình bày phương pháp xây dựng bộ điều khiển PID để điều khiển mô men của động cơ điện trợ lực. Kết quả nghiên cứu có thể làm cơ sở thiết kế chế tạo bộ điều khiển trung tâm cho hệ thống lái có trợ lực điện.

Từ khóa: Trợ lực điện; bộ điều khiển PID; hệ thống lái.

Nhận ngày 10/5/2017; sửa xong 7/6/2017; chấp nhận đăng 23/6/2017.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
11-07-2017
Chuyên mục
Bài báo khoa học