Thí nghiệm đo mô men xoắn trên cầu sau xe tải nhỏ

  • Nguyễn Thanh Quang
  • Hoàng Việt
  • Lê Hoàng Anh

Tóm tắt

Bài báo trình bày phương pháp thí nghiệm đo đồng thời mô men trên ba trục: trục các đăng và hai bán trục trong hai trường hợp trên bệ thử cầu sau và trên xe tải nhỏ. Bao gồm xử lý lấy tín hiệu đo mô men từ trục đang quay bằng bộ thu dòng tiếp điểm thủy ngân và bộ thu phát tín hiệu không dây đến các thiết bị xử lý DMC plus và Spider8. Thiết kế chế tạo đồ gá để lấy tín hiệu và hiệu chuẩn tín hiệu đo trên trục các đăng và hai bán trục. Các kết quả đo mô men được hiển thị và phân tích trong các trường hợp thí nghiệm đo.

Từ khóa: Đo mô men; trục các đăng; hai bán trục; bộ thu dòng tiếp điểm thủy ngân.

Nhận ngày 10/5/2017; sửa xong 9/6/2017; chấp nhận đăng 23/6/2017.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
11-07-2017
Chuyên mục
Bài báo khoa học