Phân tích các trạng thái chịu tải của bộ nhíp lá trên hệ thống treo ô tô dưới tác dụng của tải trọng kết hợp.

  • Nguyễn Thiết Lập
  • Tạ Thị Thanh Huyền

Tóm tắt

Trong các tính toán thông thường, người ta chỉ quan tâm đến tải trọng thẳng đứng tác dụng lên bộ nhíp. Tuy nhiên, trên thực tế, ngoài tải trọng thẳng đứng, bộ nhíp còn có thể chịu cả lực ngang, lực dọc (phanh, kéo) và mô men xoắn ngang. Khi bộ nhíp chịu tải trọng kết hợp thì biến dạng và ứng suất sẽ thay đổi, có thể gây nguy hiểm đến khả năng làm việc của các lá nhíp cũng như các tai nhíp. Bài báo này sử dụng mô hình phần tử hữu hạn để mô phỏng, phân tích tình trạng chịu tải của các lá nhíp dưới tác dụng của các tải trọng khác nhau, qua đó có thể đánh giá những vùng nguy hiểm của bộ nhíp trên hệ thống treo.

Từ khóa: Phân tích; mô phỏng; hệ thống treo; nhíp lá; phần tử hữu hạn.

Nhận ngày 10/5/2017; sửa xong 13/6/2017; chấp nhận đăng 23/6/2017.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
11-07-2017
Chuyên mục
Bài báo khoa học