Ảnh hưởng của nhiệt độ khí nạp đến hiệu suất và phát thải của động cơ IAMZ-236

  • Dương Quốc Cường
  • Lương Đình Thi
  • Đào Trọng Thắng

Tóm tắt

Bài báo xây dựng mô hình nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ khí nạp đến hiệu suất cũng như mức độ phát thải ra môi trườngcủa động cơ IAMZ-236 bằng phần mềm GT-Power, từ đó có những giải pháp phù hợp khi tổ chức tăng áp cho loại động cơ này.Kết quả nghiên cứu tại tốc độ định mức 2100 vg/ph và 100% tảicho thấy, khi nhiệt độ khí nạp tăng thì nhiệt độ lớn nhất trong buồng đốt tăng và mật độ khí nạp giảm, dẫn đếnhiệu suất động cơgiảm và hàm lượng phát thải NOx tăng. Do đó việc tổ chức làm mát cho khí nạp không chỉ có tác dụng cải thiện hiệu suất làm việc của động cơ mà còn làm giảm lượng phát thải NOx, đồng thời do nhiệt độ lớn nhất bên trong buồng đốt giảm xuống nên làm giảm ứng suất và biến dạng nhiệt của các chi tiết xung quanh buồng đốt.

Từ khóa: Nhiệt độ; khí nạp; khí tăng áp; tăng áp.

Nhận ngày 10/5/2017; sửa xong 8/6/2017; chấp nhận đăng 23/6/2017.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
11-07-2017
Chuyên mục
Bài báo khoa học