ẢNH VIỄN THÁM VÀ MỘT SỐ KỸ THUẬT PHÂN TÍCH PHỔ BIẾN HIỆN NAY Ở VIỆT NAM

  • Hà Thị Hằng Khoa Xây dựng Cầu đường, Trường Đại học Xây dựng

Tóm tắt

Công nghệ viễn thám đã và đang được ứng dụng rộng rãi trong mọi mặt của đời sống xã hội, từ: theo dõi biến đổi khí hậu, biến đổi rừng, phát hiện và xử lý dầu loang trên biển,... cho tới theo dõi tốc độ đô thị hóa, tốc độ sa mạc hóa ở một số quốc gia,... Chính vì vậy, việc xử lý và phân tích ảnh viễn thám đóng một vai trò quan trọng tiên quyết trong công nghệ này. Hiện nay, trên thế giới có rất nhiều kỹ thuật xử lý và phân tích hình ảnh để hỗ trợ việc giải thích cũng như chiết xuất được càng nhiều thông tin càng tốt trên ảnh viễn thám. Tuy nhiên, tùy thuộc vào mục đích sử dụng mà người ta lựa chọn các kỹ thuật phân tích hoặc các thuật toán cụ thể. Trong bài báo này, giới thiệu chủ yếu một số kỹ thuật xử lý, phân tích thường dùng đối với ảnh vệ tinh quang học.

Từ khóa: Ảnh viễn thám quang học; các kỹ thuật phân tích phổ biến.

Nhận ngày 8/7/2016, chỉnh sửa ngày 22/7/2016, chấp nhận đăng 20/8/2016

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
31-08-2016
Chuyên mục
Bài báo khoa học