Xác định chiều cao nhỏ nhất của dầm I dự ứng lực căng trước sử dụng bê tông chất lượng siêu cao (UHPC) theo mô men kháng uốn và mô hình số

  • Ngô Quý Tuấn Khoa Cơ khí – Công nghệ, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế, số 102 Phùng Hưng, phường Thuận Thành, thành phố Huế, Việt Nam
  • Lê Bá Danh Khoa Cầu Đường, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Nguyễn Bình Hà Khoa Cầu Đường, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
Từ khóa: Bê tông chất lượng siêu cao (UHPC), dầm I dự ứng lực căng trước, kết cấu công trình cầu, sức kháng uốn, mô hình số, phương pháp phần tử hữu hạn, phần mềm ANSYS APDL

Tóm tắt

Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu xác định chiều cao nhỏ nhất của dầm I dự ứng lực (DƯL) căng trước sử dụng bê tông chất lượng siêu cao (UHPC) dựa trên công thức tính mô men kháng uốn và mô hình số. Kích thước dầm và mặt cắt ngang của kết cấu nhịp sử dụng cho nghiên cứu này được tham khảo từ tài liệu hướng dẫn thiết kế cầu “LRFD Bridge Design Manual” [21]. Trong đó, dầm I dự ứng lực căng trước nhịp giản đơn sử dụng bê tông cốt thép có chiều dài 42 m, chiều cao 1,6 m. Nghiên cứu đã tiến hành thay thế vật liệu làm dầm từ bê tông cốt thép thường sang bê tông UHPC sử dụng vật liệu sẵn có tại Việt Nam. Chiều cao dầm khảo sát được thay đổi và giảm dần từ 1,6 m xuống 1,0 m. Nghiên cứu cho thấy, việc phân tích sức kháng uốn của dầm bằng công thức tính và mô hình số cho kết quả tương đương nhau. Khi ứng dụng UHPC cho dầm I DƯL căng trước với chiều dài 42 m có thể giảm chiều cao dầm từ 1,6 m xuống còn 1,1 m. Nghiên cứu sẽ mở ra một triển vọng rất lớn trong việc ứng dụng UHPC cho dầm công trình cầu nhịp lớn tại Việt Nam.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
26-02-2024
Chuyên mục
Bài báo khoa học