Khả năng áp dụng cát biển trong xây dựng nền đường ô tô với các chiều cao đắp nền khác nhau

  • Thái Hồng Nam Khoa Cầu Đường, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Nguyễn Việt Phương Khoa Cầu Đường, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Vũ Ngọc Trụ Khoa Cầu Đường, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Hoàng Tùng Khoa Cầu Đường, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
Từ khóa: cát sông, cát biển, vật liệu thay thế, xây dựng nền đường, kiểm toán ổn định

Tóm tắt

Nghiên cứu này giới thiệu bổ sung giải pháp đắp nền bằng cát biển có sử dụng vải địa kỹ thuật để gia cố, giúp hạn chế được các đặc tính dễ bị rửa trôi, mất ổn định cục bộ của cát biển. Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng tiến hành kiểm toán ổn định của nền đường với các giải pháp khác nhau, chiều cao đắp khác nhau (Hđ = 3, 6, 12m). Nghiên cứu chỉ ra rằng, giải pháp đắp nền đường bằng cát biển gia cố vải địa kỹ thuật có hệ số ổn định cao hơn so với giải pháp đắp bằng đất đắp chọn lọc. Trong quá trình thi công thực tế, cần có so sánh luận chứng về kinh tế - kỹ thuật để lựa chọn được giải pháp đắp phù hợp. Đồng thời, cần phải có thêm các nghiên cứu để xác định khả năng nhiễm mặn của môi trường xung quanh khi sử dụng cát biển đắp nền đường trước khi áp dụng thi công thực tế.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
24-11-2023
Chuyên mục
Bài báo khoa học