Phân tích độ tin cậy về ứng xử của ống thép nhồi bê tông chịu nén dọc trục

  • Nguyễn Hồng Ân Khoa Kỹ Thuật Xây Dựng, Trường Đại học Bách Khoa Tp. Hồ Chí Minh, 268 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Cao Văn Vui Khoa Kỹ Thuật Xây Dựng, Trường Đại học Bách Khoa Tp. Hồ Chí Minh, 268 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Từ khóa: Ống thép nhồi bê tông (CFST), Quan hệ tải trọng−biến dạng, Độ tin cậy, Tải dọc trục.

Tóm tắt

Bài báo này trình bày kết quả phân tích độ tin cậy về ứng xử của ống thép nhồi bê tông (CFST) chịu nén dọc trục. Mô hình phân tích ứng xử lực−biến dạng của CFST được xây dựng thông qua các ứng xử của vật liệu ống thép và bê tông có xét đến hiệu ứng kháng nở hông. Mô hình phân tích này được kiểm chứng bằng cách so sánh kết quả ứng xử lực−biến dạng thu được từ phân tích với kết quả ứng xử lực−biến dạng thu được từ thực nghiệm đã được công bố. Sau đó, mô hình này được sử dụng để phân tích độ tin cậy. Các biến ngẫu nhiên dùng để khảo sát gồm giới hạn chảy của thép, cường độ của bê tông, bề dày ống thép, và đường kính ống thép. Kỹ thuật mô phỏng Monte Carlo được thực hiện và thu được các đường cong quan hệ giữa tải trọng và biến dạng. Các đường cong này được sử dụng để phân tích độ tin cậy trên miền biến dạng. Kết quả cho thấy rằng độ lệch chuẩn và chỉ số độ tin cậy biến thiên ứng với sự biến thiên của biến dạng. Dạng biến thiên của độ lệch chuẩn và chỉ số độ tin cậy là khác nhau khi các biến số đầu vào được xét riêng biệt hoặc xét đồng thời. Khi các biến được xem xét riêng biệt, chỉ số độ tin cậy lớn hơn 15. Khi các biến đồng thời được xét, chỉ số độ tin cậy dao động quanh giá trị 10.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
24-11-2023
Chuyên mục
Bài báo khoa học