Kết hợp GNSS, cảm biến gia tốc và giải pháp IoT trong quan trắc cầu thời gian thực

  • Vũ Ngọc Quang Khoa Công trình, Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải; Số 54, Triều Khúc, quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam https://orcid.org/0000-0001-8960-772X
  • Nguyễn Việt Hà KhoaTrắc địa bản đồ và Quản lý đất đai, Trường Đại học Mỏ-Địa chất; Số 18 Phố Viên, Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam
  • Trần Đình Trọng Khoa Cầu đường, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội; Số 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
Từ khóa: quan trắc cầu, GNSS, cảm biến gia tốc, IoT trong quan trắc, MPU

Tóm tắt

GNSS và cảm biến là hai thành phần quan trọng trong các hệ thống quan trắc sức khỏe kết cấu công trình nói chung và công trình cầu nói riêng. Số liệu thu thập từ các đầu đo cảm biến và thiết bị quan trắc GNSS hiện đang được kết nối, truyền tải về thiết bị xử lý trung tâm bằng hệ thống dây dẫn kết nối khá phức tạp và tốn kém. Bài báo nghiên cứu, xây dựng module quan trắc thời gian thực dành cho công trình cầu dưới sự kết hợp của thiết bị quan trắc GNSS, cảm biến gia tốc, giải pháp IoT để kết nối, truyền tải và lưu trữ dữ liệu trên hệ thống máy chủ. Mục đích của nghiên cứu là xây dựng một module kết hợp để thực hiện nhiệm vụ thu thập số liệu quan trắc, kiểm định trong thời gian ngắn và dài hạn. Nghiên cứu sử dụng thiết bị GNSS Comnav N3, tần suất lấy mẫu 1 Hz, cảm biến gia tốc MPU 6050 với tần suất lấy mẫu 250 Hz và thiết bị wifi ESP8266 để kết nối và truyền tải số liệu từ các thiết bị về thiết bị máy chủ. Kết quả nghiên cứu cho thấy tính khả thi của giải pháp kết hợp các thiết bị GNSS, cảm biến gia tốc kết hợp với IoT trong hệ thống quan trắc không dây đối với công trình cầu và bước đầu xử lý số liệu thời gian thực với tần số cao.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
24-11-2023
Chuyên mục
Bài báo khoa học