PHƯƠNG PHÁP TỐI ƯU HÓA THIẾT KẾ, SỬA CHỮA VÀ NÂNG CẤP HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC

  • Nguyễn Tuấn Anh Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh
  • Nguyễn Thị Ngọc Hương Trường Đại học Sao Đỏ, Hải Dương
  • Chupin Roman Victorovich Trường Đại học Nghiên cứu Tổng hợp Kỹ thuật Quốc gia Irkutsk - Liên bang Nga

Tóm tắt

Việc lựa chọn tối ưu các thông số kỹ thuật và thiết kế hệ thống thoát nước được trình bày trên cơ sở thiết lập mô hình dòng chảy và giải quyết trên đó bài toán tối ưu về sự tìm kiếm dòng chảy lớn nhất với giá thành nhỏ nhất. Bài viết này được trình bày trên cơ sở giới hạn khả năng cho phép của các ống nước, được xác định bởi phương trình hàm số tuyến tính theo giá thành đơn vị của dòng chảy. Chúng tôi đệ trình một phương pháp xây dựng thuật toán để lựa chọn các thông số kỹ thuật của các đường ống trong xây lắp và sửa chữa, nâng cấp hệ thống thoát nước, cũng như áp dụng phương pháp để xây dựng phần mềm mô phỏng và tối ưu hóa hệ thống thoát nước.

Từ khóa: Hệ thống thoát nước; phương pháp tối ưu; dòng chảy lớn nhất chi phí nhỏ nhất; hàm số tuyến tính của giá thành đơn vị dòng chảy; sửa chữa đường ống.

Nhận ngày 6/10/2016, chỉnh sửa ngày 27/10/2016, chấp nhận đăng 16/01/2017

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
31-01-2017
Chuyên mục
Bài báo khoa học