Ứng dụng dữ liệu Sentinel-5P Tropomi trên nền tảng Google Earth Engine trong theo dõi ô nhiễm không khí tại thành phố Thái Nguyên

  • Lưu Thị Diệu Chinh Khoa Công trình thủy, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, số 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Hà Thị Hằng Khoa Công trình thủy, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, số 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Bùi Duy Quỳnh Khoa Cầu Đường, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, số 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
Từ khóa: ô nhiễm không khí, viễn thám, Sentinel-5P TROPOMI, Google Earth Engine, thành phố Thái Nguyên

Tóm tắt

Ô nhiễm không khí tại các thành phố lớn đã và đang là một mối đe dọa nghiêm trọng tới sức khỏe con người cũng như tới sự phát triển lâu dài của thành phố. Ngày nay, nguồn dữ liệu ảnh vệ tinh Sentinel-5P TROPOMI được lưu trữ và chia sẻ trong công nghệ điện toán đám mây cho phép giám sát và đánh giá mức độ ô nhiễm không khí tại những khu vực rộng lớn một cách hiệu quả, nhanh chóng, chính xác, với độ phân giải không gian cao và đa thời gian. Chính vì vậy, nghiên cứu này trình bày việc ứng dụng dữ liệu viễn thám Sentinel-5P TROPOMI trong giám sát và đánh giá mức độ ô nhiễm khí thải SO2, NO2, CO trong không khí tại thành phố Thái Nguyên vào các năm 2019, 2020 và 2021. Kết quả của nghiên cứu này cũng được kiểm chứng với các báo cáo đánh giá ô nhiễm không khí từ các cơ quan chức năng trên địa bàn thành phố để xác nhận tính hiệu quả và khả năng ứng dụng của công nghệ mới này.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
26-05-2023
Chuyên mục
Bài báo khoa học