Lựa chọn tiết diện dầm thép hợp lý với một số thuật toán tối ưu trong thiết kế cầu dầm thép chữ I liên hợp

  • Nguyễn Quốc Bảo Khoa Cầu Đường, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Từ khóa: dầm thép liên hợp, tối ưu, GA, PSO, Cuckoo

Tóm tắt

Cầu dầm thép liên hợp bản bêtông cốt thép hiện nay được ứng dụng rộng rãi do các ưu điểm của nó đem lại (kết cấu nhẹ, vượt nhịp lớn hơn so với cầu bêtông cốt thép, dễ vận chuyển, dễ lao lắp, sử dụng vật liệu chịu lực hợp lý,…), tuy nhiên kết cấu này lại có giá thành thường cao hơn so với cầu bêtông cốt thép cùng chiều dài nhịp. Để giảm giá thành xây dựng, bài báo phân tích và ứng dụng phương pháp tối ưu hóa (sử dụng ba thuật toán tối ưu: thuật toán di truyền, thuật toán tối ưu hóa bầy đàn và thuật toán cúc cu) trong ba trường hợp nghiên cứu ứng với ba cầu dầm thép liên hợp có chiều dài nhịp lần lượt là 28 m, 38 m và 24 m để tìm tiết diện dầm thép hợp lý nhất đưa vào thiết kế. Thông qua việc phân tích kết quả có thể khẳng định sự hợp lý trong việc sử dụng thuật toán tối ưu hóa bầy đàn (so với hai thuật toán còn lại) để giải quyết bài toán trên. Đồng thời, tiết diện dầm thép sau khi được tối ưu hóa có kích thước giảm đáng kể so với kích thước ban đầu (tương đương khoảng 55% kích thước ban đầu).

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
24-08-2023
Chuyên mục
Bài báo khoa học