Nghiên cứu chế tạo chất kết dính thạch cao chịu nước, cường độ cao từ thạch cao Phospho

  • Trần Đức Trung Khoa Vật liệu Xây dựng, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Tống Tôn Kiên Khoa Vật liệu Xây dựng, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
Từ khóa: thạch cao tự nhiên, thạch cao phospho, thạch cao chịu nước, thạch cao cường độ cao, chất kết dính thạch cao hỗn hợp

Tóm tắt

Tương tự như chất kết dính thạch cao được chế tạo từ đá thạch cao tự nhiên, chất kết dính thạch cao phospho (PGB) được chế tạo từ thạch cao phospho (Phosphogypsum-PG) có nhược điểm lớn là không bền nước và có cường độ thấp. Thành phần của PG chủ yếu chứa canxi sunphat dihydrat (CaSO4.2H2O) với hàm lượng có thể lớn hơn 75%, đồng thời chứa hàm lượng tạp chất nhất định (từ 2÷6%). Các tạp chất thường là hợp chất chứa Flo, P2O5, axit dư. Bài báo này trình bày một số kết quả nghiên cứu sử dụng thạch cao PG tại Đình Vũ kết hợp với xi măng poóc lăng, meta cao lanh và phụ gia siêu dẻo để chế tạo chất kết dính thạch cao hỗn hợp có khả năng chịu nước, cường độ cao. Mẫu thạch cao chế tạo có cường độ nén đạt 33,16 MPa, hệ số hoá mềm đạt 0,9.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
26-05-2023
Chuyên mục
Bài báo khoa học