Nghiên cứu ứng xử cơ-điện của bê tông tính năng cao dưới tải trọng uốn trùng phục

  • Phan Tấn Duy Khoa Kỹ thuật Xây dựng, Trường Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh, 268 đường Lý Thường Kiệt, quận 10, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Lê Bá Khánh Khoa Kỹ thuật Xây dựng, Trường Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh, 268 đường Lý Thường Kiệt, quận 10, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Nguyễn Duy Liêm Khoa Xây dựng, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh, 01 Võ Văn Ngân, Linh Chiểu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
  • Nguyễn Văn Thuần Khoa Kỹ thuật giao thông, Trường Đại học Nha Trang, 02 Nguyễn Đình Chiểu, Vĩnh Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa
  • Nguyễn Hữu Nghĩa Khoa Kỹ thuật Xây dựng, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, 300A Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh
Từ khóa: quan trắc sức khỏe công trình, khả năng tự cảm biến, hệ số cảm biến, tải trọng lặp, HPFRC

Tóm tắt

Bài báo trình bày tính năng thông minh tự cảm biến của bê tông tính năng cao (high-performance fiber-reinforced concrete, HPFRC) dưới tải trọng uốn trùng phục thông qua thực nghiệm. Hai loại HPFRC được gia cường cốt sợi thép khác nhau: bê tông không cốt sợi (kí hiệu HPFRC0), bê tông dùng cốt sợi nhỏ với hàm lượng 1,5% theo thể tích (kí hiệu HPFRC1). Các mẫu uốn được thí nghiệm trong giai đoạn đàn hồi dưới sơ đồ uốn ba điểm, sử dụng hai biên độ tải trọng trùng phục khác nhau. Khả năng tự cảm biến của các HPFRC được đánh giá thông qua hệ số cảm biến dựa trên mô hình được nhóm tác giả đề xuất. Kết quả thí nghiệm cho thấy tất cả loạt mẫu HPFRC đều thể hiện khả năng tự cảm biến rất tốt dưới tác động của tải trọng uốn trùng phục. Khi tăng tỷ lệ ứng suất mỏi từ 0,15 đến 0,50, khả năng tự cảm biến của tất cả loạt mẫu HPFRC có xu hướng giảm, mặc dù giá trị tuyệt đối của độ thay đổi điện trở tương đối tại mặt kéo và mặt nén có xu hướng tăng.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
24-11-2023
Chuyên mục
Bài báo khoa học