Xác định các thông số hợp lý của băng tải theo tiêu chuẩn ISO5048:1989

  • Dương Trường Giang Khoa Cơ khí, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, số 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Từ khóa: băng tải, con lăn đỡ, hệ số kéo, tiêu chuẩn ISO, thông số hợp lý

Tóm tắt

Băng tải đai được sử dụng trong nhiều thập kỷ để xử lý các vật liệu và hàng hóa rời hoặc đáp ứng quy trình công nghệ. Băng tải có ưu điểm nổi bật là năng suất cao mang lại hiệu quả kinh tế. Trong khi các tài liệu và nghiên cứu về băng tải ở Việt Nam hầu như chưa cập nhật theo tiêu chuấn ISO, DIN, JIS và việc tính toán chính xác nếu chỉ dựa theo các miền thông số kinh nghiệm sẽ không tối ưu hóa được thiết kế. Phương pháp tính toán các thông số như khoảng cách hai con lăn, hệ số kéo và công suất dẫn động từ lực bền kéo cho phép băng tải còn chưa có nhiều nghiên cứu. Bài báo sẽ nghiên cứu cơ sở tính toán, xây dựng thuật toán và sử dụng phần mềm Matlab để khảo sát. Mục đích của nghiên cứu này là tìm ra các thông số hợp lý cho phép phát huy hết năng suất, công suất thiết kế, khả năng kéo của băng tải, cũng như đánh giá mức độ dự trữ an toàn của các thiết bị hiện có khi cần tăng năng suất vận chuyển.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
24-08-2023
Chuyên mục
Bài báo khoa học