Mô phỏng số khung thép không gian chịu lửa đều

  • Mai Sỹ Hùng Khoa Công trình thủy, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, số 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
  • Hồ Ngọc Khoa Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, số 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
  • Lưu Văn Thực Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, số 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Từ khóa: Phân tích tiên tiến, Phân tích lửa, Hàm ổn định, Khung thép, Phân tích phi tuyến.

Tóm tắt

Một phương pháp phân tích tiên tiến mới hợp nhất hàm ổn định và mô hình dẻo phân tán vào trong phần tử dầm cột thớ (fiber) đã được phát triển trong bài báo này để tiên đoán ứng xử cơ nhiệt phi đàn hồi phi tuyến tính của khung thép chịu lửa đều. Ma trận độ cứng của phần tử được tích phân thông qua khung tích phân số Gauss-Lobatto trong khi các ảnh hưởng phi tuyến về mặt hình học P-d và P-D lại được xem xét bằng việc sử dụng hàm ổn định và một ma trận hình học tương ứng. Một khung giải lặp gia tăng nhiệt phi tuyến dựa vào thuật toán Newton-Raphson đã được phát triển để giải các vấn đề phi tuyến vì độ dãn dài và sự suy giảm thuộc tính vật liệu trong lửa. Độ tin cậy và tính chính xác của phương pháp đề xuất được kiểm chứng thông qua việc so sánh kết quả phân tích với kết quả thí nghiệm, kết quả của tác giả khác và kết quả từ chương trình Abaqus. Kết quả thu được đã chứng minh rằng phương pháp đề xuất là chính xác và cải thiện đáng kể hiệu suất tính toán. Do đó, nó sẽ cung cấp một công cụ mới cho thực hành thiết kế kết cấu khung thép chịu lửa đều.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
26-05-2023
Chuyên mục
Bài báo khoa học