Cường độ, khả năng kháng nứt do co ngót dẻo và tính thấm nước của bê tông xi măng mặt đường sử dụng cốt liệu xỉ thép và cao su

  • Phạm Ngọc Phương Khoa Xây dựng Cầu Đường, Trường Đại học Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng; 54 Nguyễn Lương Bằng, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng
  • Nguyễn Thanh Cường Khoa Xây dựng Cầu Đường, Trường Đại học Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng; 54 Nguyễn Lương Bằng, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng
  • Đỗ Như Huỳnh Đắc Khoa Xây dựng Cầu Đường, Trường Đại học Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng; 54 Nguyễn Lương Bằng, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng
  • Nguyễn Văn Phong Hào Khoa Xây dựng Cầu Đường, Trường Đại học Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng; 54 Nguyễn Lương Bằng, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng
  • Lê Đức Châu Khoa Xây dựng Cầu Đường, Trường Đại học Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng; 54 Nguyễn Lương Bằng, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng
Từ khóa: bê tông xi măng mặt đường, cao su, xỉ thép, độ mài mòn, tính thấm nước

Tóm tắt

Cốt liệu phế thải cao su nghiền từ lốp xe cũ hoặc xỉ thép đã được nghiên cứu sử dụng để thay thế một phần hoặc toàn bộ cốt liệu mịn và thô trong bê tông xi măng. Bài báo trình bày kết quả thí nghiệm xác định các tính chất cơ học, tính thấm nước và khả năng kháng nứt do co ngót dẻo của bê tông xi măng mặt đường trong đó sử dụng 100% cốt liệu lớn bằng xỉ thép và cốt liệu mịn (cát) được thay thế bằng cốt liệu cao su 1-3 mm theo thể tích 0%, 5%, 15% và 30%. Kết quả nghiên cứu cho thấy kết hợp hai loại vật liệu phế thải trên làm giảm cường độ chịu nén, cường độ chịu kéo uốn, độ mài mòn và tăng tính thấm. Tuy nhiên, tất cả các cấp phối bê tông xi măng đề xuất đều thỏa mãn yêu cầu về cường độ chịu kéo uốn tùy cấp đường (> 4 MPa) và độ mài mòn đảm bảo cho tất cả các loại đường (< 0,3 g/cm2). Bê tông xi măng mặt đường sử dụng 100% cốt liệu lớn xỉ thép giúp tăng cường độ chịu kéo khi uốn và đặc biệt có hiệu quả rất lớn trong việc tăng khả năng kháng nứt do co ngót dẻo. Mức độ kháng nứt này càng tốt hơn khi sử dụng thêm cốt liệu cao su để thay thế một phần cốt liệu mịn. Cốt liệu cao su cũng góp phần hạn chế thấm nước của bê tông xỉ thép. Nghiên cứu góp phần đẩy mạnh sử dụng cốt liệu phế thải (xỉ thép, cao su) trong xây dựng đường, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, hướng đến phát triển xanh và bền vững.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
26-05-2023
Chuyên mục
Bài báo khoa học