NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG THUẬT TOÁN TỐI ƯU HÓA DIỆN TÍCH CHỊU LỰC CỦA CỘT CHỐNG TRONG THI CÔNG SÀN BẰNG TỔ HỢP ĐÀ GIÁO VÁN KHUÔN

  • Từ Sỹ Quân Khoa Kỹ thuật Xây dựng, Trường Đại học Giao thông vận tải
  • Nguyễn Quang Thuận Viện Toán ứng dụng và Tin học, Trường Đại học Bách khoa
  • Nguyễn Hải Thanh

Tóm tắt

Việc tối ưu hóa số lượng thiết bị trong công tác thi công có ý nghĩa rất quan trọng, đặc biệt khi khối lượng thi công lớn, vị trí thi công nằm xa bãi tập kết, làm tăng giá thành vận chuyển, tăng số giờ thao tác của công nhân. Để thi công một ô sàn có rất nhiều phương án lắp đặt thiết bị. Việc lựa chọn thiết bị đôi khi khó khăn, do phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: đặc điểm hình học của ô sàn, thói quen thi công, số lượng dầm và cột chống sẵn có dưới bãi tập kết, năng lực tài chính của nhà đầu tư, yêu cầu về chất lượng và tiến độ… Cho nên việc phát triển một thuật toán là hết sức cần thiết và tiện dụng, xét trên phương diện kỹ thuật cũng như kinh tế. Nhờ đó, ta có thể liệt kê tất cả các giải pháp và chỉ ra giải pháp tối ưu trong từng trường hợp. Nhằm đơn giản hóa điều này, thuật toán giới thiệu trong bài báo sẽ cho phép liệt kê, phân tích và đưa ra đánh giá về các phương án trên trên cơ sở thỏa mãn yêu cầu kỹ thuật (số lượng dầm chính, dầm phụ, cột chống, tổng khối lượng thiết bị) đồng thời giảm thiểu chi phí thi công cho nhà thầu.

Từ khóa: Thuật toán tối ưu hóa; cột chống; ván khuôn; hệ đà giáo; Peri Skydeck; Harsco Superdeck; Fuvi Honey S.

Nhận ngày 13/9/2016, chỉnh sửa ngày 23/11/2016, chấp nhận đăng 16/01/2017

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Tiểu sử tác giả

Nguyễn Hải Thanh

Việc tối ưu hóa số lượng thiết bị trong công tác thi công có ý nghĩa rất quan trọng, đặc biệt khi khối lượng thi công lớn, vị trí thi công nằm xa bãi tập kết, làm tăng giá thành vận chuyển, tăng số giờ thao tác của công nhân. Để thi công một ô sàn có rất nhiều phương án lắp đặt thiết bị. Việc lựa chọn thiết bị đôi khi khó khăn, do phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: đặc điểm hình học của ô sàn, thói quen thi công, số lượng dầm và cột chống sẵn có dưới bãi tập kết, năng lực tài chính của nhà đầu tư, yêu cầu về chất lượng và tiến độ… Cho nên việc phát triển một thuật toán là hết sức cần thiết và tiện dụng, xét trên phương diện kỹ thuật cũng như kinh tế. Nhờ đó, ta có thể liệt kê tất cả các giải pháp và chỉ ra giải pháp tối ưu trong từng trường hợp. Nhằm đơn giản hóa điều này, thuật toán giới thiệu trong bài báo sẽ cho phép liệt kê, phân tích và đưa ra đánh giá về các phương án trên trên cơ sở thỏa mãn yêu cầu kỹ thuật (số lượng dầm chính, dầm phụ, cột chống, tổng khối lượng thiết bị) đồng thời giảm thiểu chi phí thi công cho nhà thầu.

Từ khóa: Thuật toán tối ưu hóa; cột chống; ván khuôn; hệ đà giáo; Peri Skydeck; Harsco Superdeck; Fuvi Honey S.

Nhận ngày 13/9/2016, chỉnh sửa ngày 23/11/2016, chấp nhận đăng 16/01/2017

Xuất bản
31-01-2017
Chuyên mục
Bài báo khoa học