Xác định tải trọng gió tác dụng lên nhà công nghiệp một tầng theo EN 1991-1-4 và so sánh với TCVN 2737:1995

  • Đinh Văn Thuật Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
  • Trần Quốc Toàn Khoa Kỹ thuật công trình, Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Từ khóa: EN 1991-1-4, hệ số áp lực gió, vùng áp lực gió, vận tốc gió, tải trọng gió, nhà công nghiệp một tầng

Tóm tắt

Bài báo trình bày các bước xác định tải trọng gió tác dụng lên nhà công nghiệp một tầng theo EN 1991-1-4, bao gồm việc xác định vận tốc gió cơ sở; áp lực gió cơ bản; các hệ số về địa hình, nhám và độ dốc mặt đất; xác định áp lực gió lớn nhất; hệ số áp lực ngoài và hệ số áp lực trong trên mặt đứng và mặt mái nhà. Ngoài ra, một số quy định khác nhau giữa hai tiêu chuẩn cũng được trình bày và minh hoạ qua ví dụ tính toán khảo sát. So với TCVN 2737:1995, EN 1991-1-4 có xét đến nhiều hơn các tình huống về áp lực gió có thể tác dụng lên mặt ngoài và mặt trong nhà, đồng thời có phân chia nhiều hơn các vùng áp lực gió khác nhau trên mặt đứng và mặt mái nhà. Kết quả so sánh cho thấy EN 1991-1-4 cho kết quả tính hệ số áp lực gió khác nhau khá nhiều so với tính theo TCVN 2737:1995.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
24-08-2023
Chuyên mục
Bài báo khoa học