Nghiên cứu ứng dụng phương pháp tỷ số tần suất kết hợp GIS trong xây dựng bản đồ nguy cơ trượt lở đất huyện Pác Nặm – tỉnh Bắc Kạn

  • Hà Thị Hằng Khoa Cầu Đường, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, số 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Khúc Thành Đông Khoa Cầu Đường, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, số 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Lê Văn Thao Khoa Trắc Địa - Bản đồ và quản lý đất đai, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, số 18 phố Viên, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam
  • Nguyễn Thanh Phương Khoa Trắc Địa - Bản đồ và quản lý đất đai, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, số 18 phố Viên, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam
  • Đỗ Thị Phương Thảo Khoa Trắc Địa - Bản đồ và quản lý đất đai, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, số 18 phố Viên, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam
Từ khóa: bản đồ nguy cơ trượt lở, phương pháp tỷ số tần suất, GIS, huyện Pác Nặm

Tóm tắt

Trượt lở đất là một trong những tai biến địa chất nguy hiểm nhất tại các khu vực vùng núi, đe dọa trực tiếp tới tính mạng và tài sản của con người. Trong khi đó, bản đồ nguy cơ trượt lở đất có thể cung cấp những thông tin hữu ích trong việc lập kế hoạch ứng phó hoặc cảnh báo sớm trước mỗi mùa mưa bão. Tình trạng biến đổi khí hậu như hiện nay khiến cho tai biến trượt lở đất càng trở nên khó lường, điều này đòi hỏi các bản đồ nguy cơ trượt lở cần được cập nhật thường xuyên, liên tục. Bên cạnh đó, sự hạn chế về nhân lực và trang thiết bị tại các tỉnh vùng núi của Việt Nam cũng đặt ra những thách thức không nhỏ. Vì vậy, nghiên cứu này đề xuất sử dụng phương pháp tỷ số tần suất FR kết hợp GIS trong thành lập bản đồ nguy cơ trượt lở cho huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn. Trong đó, sử dụng 146 điểm trượt lở lịch sử và 10 yếu tố đầu vào liên quan chặt chẽ với điều kiện địa hình, môi trường, khí hậu khu vực nghiên cứu. Kết quả kiểm chứng cho thấy bản đồ nguy cơ trượt lở đất có thể ứng dụng hiệu quả trong quản lý, phòng tránh và giảm thiểu thiệt hại do tai biến trượt lở.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
28-02-2023
Chuyên mục
Bài báo khoa học