Nghiên cứu giải pháp thiết kế thiết bị thi công cọc đá trong điều kiện Việt Nam

  • Phạm Văn Minh Khoa Cơ khí, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
Từ khóa: cọc đá, thiết bị thi công cọc đá, phương pháp đầm rung sâu, phương pháp thay thế bằng rung động

Tóm tắt

Thiết bị thi công cọc đá để gia cố nền đất yếu đã được ứng dụng rộng rãi trên thế giới; trong khi đó ở Việt Nam đây là loại thiết bị mới đang được quan tâm đầu tư nghiên cứu và ứng dụng. Bài báo nghiên cứu đề xuất giải pháp thiết kế thiết bị thi công cọc đá trong điều kiện Việt Nam trong đó tận dụng được các trang thiết bị có sẵn ở trong nước hợp thành tổ hợp thiết bị thi công cọc đá. Kết quả của bài báo phục vụ cho công tác tính toán, thiết kế, khai thác sử dụng và làm chủ thiết bị này trong điều kiện nước ta.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
29-12-2022
Chuyên mục
Bài báo khoa học