Xây dựng hệ thống quan trắc chuyển dịch và cảnh báo sớm sử dụng kỹ thuật GNSS-RTK

  • Vũ Ngọc Quang Khoa Công trình, Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải. 54, phố Triều Khúc, quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam https://orcid.org/0000-0001-8960-772X
  • Nguyễn Việt Hà Khoa Trắc địa bản đồ và Quản lý đất đai, Trường Đại học Mỏ-Địa chất 18 Phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam
  • Vũ Đình Chiều Khoa Cầu Đường, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
Từ khóa: quan trắc, cảnh báo, gnss-rtk, lọc ngoại lai, giao thức Ntrip

Tóm tắt

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu xây hệ thống quan trắc và chương trình cảnh báo sớm thời gian thực công trình với kỹ thuật GNSS-RTK. Mục tiêu của nghiên cứu là xây dựng và vận hành được chương trình cảnh báo thời gian thực bằng đèn với giá trị đầu vào từ các trị đo GNSS-RTK đã được lọc các giá trị ngoại lai theo luật phân bố chuẩn của dãy trị đo. Thực nghiệm đã sử dụng một trạm base và một máy thu rover theo phương pháp GNSS-RTK trạm đơn ở khoảng cách 17 Km, tần suất cập nhật là 10 Hz và tần suất lấy mẫu là 1 Hz. Phương pháp truyền phát số hiệu chỉnh là dùng mạng 4G, giao thức NTRIP. Chương trình cảnh báo được lập trình bằng ngôn ngữ C# với module wifi ESP8266. Kết quả của nghiên cứu là một hệ thống cảnh báo bằng đèn đã được xây dựng thành công và vận hành trơn chu. Đây cũng là kết quả bước đầu để mở rộng phương thức cảnh báo với tin nhắn điện thoại hoặc thư điện tử và xây dựng một hệ thống cảnh báo hoàn thiện với nhiều trạm rover ở các vị trí khác nhau

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
28-02-2023
Chuyên mục
Bài báo khoa học