Bộ tiêu chí giá xanh cho khu đô thị mới phát triển nén tại Việt Nam và kết quả áp dụng tại thành phố Hà Nội

  • Nguyễn Thanh Tú Khoa Kiến trúc và Quy hoạch, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
Từ khóa: tính nén, đô thị nén, khu đô thị mới, khu đô thị nén, bộ tiêu chí xanh, Hà Nội, Việt Nam

Tóm tắt

 Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh, suy thoái môi trường và biến đổi khí hậu diễn ra mạnh mẽ tại Việt Nam, việc nghiên cứu các giải pháp, mô hình quy hoạch cơ bản - bao gồm ‘(khu) đô thị nén’ và lồng ghép, tích hợp mô hình đó trong đánh giá, phát triển đô thị theo mục tiêu xanh được xác định là cần thiết. Mục tiêu nghiên cứu của bài viết là tìm hiểu khả năng đạt xanh cũng như nhận diện các giải pháp, hướng đi xanh phù hợp của các khu đô thị mới phát triển theo hướng nén tại Việt Nam. Các phương pháp nghiên cứu chính gồm: phân tích tổng hợp lý thuyết, khảo sát hiện trạng và đánh giá dựa trên một bộ khung tiêu chí. Tác giả đã đề xuất (a) các nguyên tắc quy hoạch phát triển xanh và (b) một bộ khung tiêu chí đánh giá xanh cho các khu đô thị mới phát triển nén tại Việt Nam gồm 33 tiêu chí thuộc sáu nhóm tiêu chí chính. Trong số sáu nhóm đó, có ba nhóm được xây dựng hoàn thiện các nội dung đánh giá đi kèm khung điểm số. Các khu đô thị mới được lựa chọn nghiên cứu khảo sát và đánh giá gồm Trung Hoà - Nhân Chính, Royal City và Times City. Khả năng đạt xanh của các trường hợp nghiên cứu còn hạn chế do các nguyên nhân chủ quan trong công tác quy hoạch, thiết kế và quản lý, cũng như từ bối cảnh đô thị bên ngoài.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
01-11-2022
Chuyên mục
Bài báo khoa học