Đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương do ngập lụt khu vực thị xã Thái Hòa

  • Trần Xuân Hiếu Khoa Kiến trúc và Quy hoạch, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Trần Quốc Thái Khoa Kiến trúc và Quy hoạch, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Dương Quỳnh Nga Khoa Kiến trúc và Quy hoạch, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Đào Hải Nam Khoa Kiến trúc và Quy hoạch, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
Từ khóa: tính dễ bị tổn thương, thị xã Thái Hòa, rủi ro thiên tai, ngập lụt, khung hành động Sendai

Tóm tắt

Thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An thuộc hành lang sông Hiếu là một vùng đất thấp, trũng, hàng năm đều chịu tác động của các trận mưa lớn, kéo dài gây ngập lụt, ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân địa phương. Trong khi đó, theo kế hoạch phát triển đô thị, thị xã Thái Hòa định hướng phát triển thành đô thị loại III vào năm 2025 với nhiều động lực và cơ hội tăng trưởng. Khi đó sông Hiếu sẽ đóng vai trò trục phát triển quan trọng nhằm kiến tạo bộ mặt đô thị hiện đại, hai bên sông được quy hoạch phát triển là trung tâm đô thị với các chức năng: các khu đô thị mới, công trình công cộng, . . . Việc phát triển khu vực trung tâm hai bên sông Hiếu nói riêng cũng như phát triển thị xã Thái Hòa nói chung đồng thời tăng thêm các nguy cơ tiếp xúc với thiên tai trong tương lai. Bài báo nghiên cứu đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương do ngập lụt khu vực thị xã Thái Hoà, tỉnh Nghệ An dựa trên khung hành động Sendai, công nghệ GIS, phương pháp phân tích đa tiêu chí Multi Criteria Analysis (MCA), lập bản đồ đánh giá mức độ dễ bị tổn thương cho từng khu vực thuộc thị xã Thái Hòa

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
01-11-2022
Chuyên mục
Bài báo khoa học