Đánh giá thực trạng thiết kế chống tiếng ồn trong khách sạn, chung cư và văn phòng cao cấp ở Hà Nội

  • Nguyễn Thị Hoa Khoa Kiến trúc và Quy hoạch, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, số 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Nguyễn Duy Thanh Khoa Kiến trúc và Quy hoạch, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, số 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Phạm Tiến Bình Khoa Kiến trúc và Quy hoạch, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, số 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Nguyễn Thị Mỹ Lệ Khoa Kiến trúc và Quy hoạch, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, số 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
Từ khóa: tiện nghi âm thanh, thiết kế chống tiếng ồn, thiết kế cách âm, nhà dân dụng

Tóm tắt

Thiết kế cách âm chống tiếng ồn cho công trình xây dựng đóng một vai trò rất quan trọng đối với tiện nghi âm thanh của con người. Ở Việt Nam hiện nay, quá trình đô thị hóa đang làm gia tăng trầm trọng vấn đề ô nhiễm tiếng ồn. Tiếng ồn đô thị lan truyền vào công trình, gây tác động xấu tới hoạt động làm việc, sinh hoạt và nghỉ ngơi của con người. Bên cạnh đó, việc sử dụng các thiết bị kĩ thuật cũng gây ra tiếng ồn đáng kể. Tuy nhiên, khi thiết kế công trình cao cấp chủ đầu tư và kiến trúc sư chưa quan tâm đúng mức đến việc thiết kế cách âm chống tiếng ồn cho công trình. Nghiên cứu này đã đo lường tiếng ồn giao thông; tiếng ồn nền và chỉ số cách âm của kết cấu cửa đi; tính toán chỉ số cách âm của kết cấu phân cách của khách sạn, chung cư và văn phòng cao cấp tại Hà Nội. Kết quả cho thấy mức ồn nền trong các phòng ở vượt tiêu chuẩn cho phép, các kết cấu phân cách có chỉ số cách âm thấp, chưa đạt yêu cầu tiện nghi âm thanh của công trình cao cấp. Nghiên cứu cũng giới thiệu các giải pháp thiết kế cách âm mà các kiến trúc sư có thể tham khảo khi thiết kế.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
01-11-2022
Chuyên mục
Bài báo khoa học