Hạ tầng xanh – giải pháp bền vững cho thoát nước đô thị

  • Nguyễn Thị Bích Phương Công ty cổ phần Viễn thông Điện lực Hà Nội, số 7/8/136, ngõ 1141 đường Giải Phóng, quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam
Từ khóa: hạ tầng xanh, đô thị phát triển bền vững, biến đổi khí hậu, thoát nước, đô thị hóa, ngập lụt đô thị

Tóm tắt

Việt Nam tính đến tháng 6/2021 đã đạt tỉ lệ đô thị hóa xấp xỉ 40,4% và dự báo tăng đến 44,45% vào năm 2030. Với tốc độ tăng trưởng nóng, đô thị đang có những tác động tiêu cực đến môi trường, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến biến đổi khí hậu. Với kịch bản nhiệt độ trái đất tăng 3°C vào cuối thế kỉ XXI, sẽ khiến mực nước biển dâng lên 1 m. Khi đó, có tới 10,74% diện tích đô thị tại Việt Nam bị ảnh hưởng nghiêm trọng do ngập lụt. Thế nhưng, đứng trước những báo động đỏ về thiên tai thì hiện nay vấn đề thoát nước tại các đô thị lại bộc lộ những mặt hạn chế do thiếu đồng bộ. Tình trạng lũ lụt đô thị đang là vấn đề cấp bách, cần thiết phải có những nghiên cứu chuyên sâu và hướng giải quyết hiệu quả. Trong bài báo, tác giả bước đầu tổng hợp thực trạng vấn đề thoát nước tại các đô thị, kết hợp với bài học kinh nghiệm xây dựng và phát triển hạ tầng xanh của các đô thị trên thế giới để từ đó đưa ra những khuyến nghị giải pháp hạ tầng xanh phù hợp, nhằm giải quyết vấn đề thoát nước đô thị theo hướng phát triển bền vững.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
01-11-2022
Chuyên mục
Bài báo khoa học