Ứng dụng tin học trong việc tính toán lựa chọn thiết bị của cơ cấu nâng cầu trục

  • Tống Đức Năng Khoa Cơ khí, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Ngô Thanh Long Khoa Cơ khí, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Nguyễn Trung Kiên Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp Việt Nam, Số 16, Ngõ Nhân Hòa, Đường Hải Bối, Xã Hải Bối, Huyện Đông Anh, TP. Hà Nội, Việt Nam
Từ khóa: cơ cấu nâng, cầu trục, ứng dụng tin học, thiết bị nâng của cầu trục, thiết kế cầu trục

Tóm tắt

Việc tính toán lựa chọn thiết bị của cơ cấu nâng cầu trục nếu được rút ngắn thời gian sẽ mang lại hiệu quả kinh tế lớn. Việc cần thiết để giải quyết vấn đề này là xây dựng phần mềm tự động tính toán lựa chọn thiết bị cho cơ cấu nâng và xuất dữ liệu cần thiết ra bảng kê theo yêu cầu để giúp đẩy nhanh tính toán lựa chọn thiết bị cho cơ cấu nâng của cầu trục. Tuy nhiên, vấn đề này hiện nay chưa được quan tâm đúng mức. Nghiên cứu này ứng dụng tin học trong việc tính toán lựa chọn thiết bị của cơ cấu nâng cầu trục với mục đích rút ngắn thời gian tính toán, tiết kiệm nhân lực và nâng cao chất lượng thiết kế cầu trục. Kết quả nghiên cứu của các tác giả thiết lập được chương trình tính cho việc lựa chọn thiết bị nâng. Có thể ứng dụng kết quả của bài báo để thiết lập chương trình tính toán cho các loại cơ cấu nâng cầu trục nói riêng và cơ cấu nâng của các thiết bị nâng khác nói chung.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
29-12-2022
Chuyên mục
Bài báo khoa học