Tính toán giới hạn chịu lửa của dầm bê tông cốt thép tiết diện chữ nhật theo tiêu chuẩn thiết kế SP 468.1325800.2019

  • Đặng Việt Hưng Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, Trường Đại học Xây dựng HN, Số 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Bùi Lê Quân Công ty CP Tư vấn Kiến trúc, Kỹ thuật và Môi trường NDC, 4F Mỹ Đình Plaza 2, số 2 Nguyễn Hoàng, Hà Nội, Việt Nam
  • Bùi Thanh Tùng Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP, 243 đường Đê La Thành, Hà Nội, ViệtNam
  • Nguyễn Trường Thắng Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, Trường Đại học Xây dựng HN, Số 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
Từ khóa: giới hạn, khả năng chịu lửa, dầm, chịu uốn, bê tông cốt thép

Tóm tắt

Bài báo này giới thiệu các chỉ dẫn kỹ thuật và hướng dẫn tính toán xác định giới hạn chịu lửa về mất khả năng chịu lực của dầm bê tông cốt thép (BTCT) tiết diện chữ nhật làm việc chịu uốn theo tiêu chuẩn thiết kế SP 468.1325800.2019 của Liên Bang Nga theo phương pháp tra bảng và phương pháp tính đơn giản hóa. Với phương pháp thứ hai, các điều kiện độ bền trên tiết diện thẳng góc và trên tiết nghiêng (bao gồm cả điều kiện theo lực cắt và theo mô men) đều được giới thiệu chi tiết. Hai thí dụ tính toán thực tế được tiến hành trên dầm BTCT làm việc trên các sơ đồ gối đơn giản và công xôn. Kết quả cho thấy giới hạn chịu lửa của dầm BTCT theo các điều kiện độ bền có thể được xác định một cách tường minh với độ an toàn lớn hơn đơn vị. Từ đó một số nhận xét về thực hành được thảo luận trong phần cuối của bài báo.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
29-12-2022
Chuyên mục
Bài báo khoa học