Đánh giá lãng phí trong xây dựng bằng phân tích nhân tố và các mô hình trí tuệ nhân tạo

  • Trần Đức Học Khoa Kỹ thuật Xây dựng, Trường Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh, 268 đường Lý Thường Kiệt, quận 10, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Nguyễn Thiện Anh Khoa Kỹ thuật Xây dựng, Trường Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh, 268 đường Lý Thường Kiệt, quận 10, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Lương Đức Long Khoa Kỹ thuật Xây dựng, Trường Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh, 268 đường Lý Thường Kiệt, quận 10, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Nguyễn Ngọc Thoan Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, số 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
Từ khóa: quản lý xây dựng, lãng phí trong xây dựng, phân tích nhân tố, trí tuệ nhân tạo, SPSS

Tóm tắt

Các hoạt động phi giá trị gia tăng hay còn gọi là lãng phí gây ra giảm giá trị của dự án nhưng vẫn chưa được quan tâm nhiều trong công tác quản lý xây dựng hiện nay. Nghiên cứu này xác định các yếu tố ảnh gây lãng phí trong thi công xây dựng bằng cách thực hiện bảng câu hỏi khảo sát về tần suất xuất hiện của những nguyên nhân gây lãng phí trong thi công xây dựng. Đối tượng khảo sát là những người có kinh nghiệm xây dựng và quản lý các dự án nhà cao tầng tại Tp. Hồ Chí Minh. Kết quả phân tích nhân tố cho thấy có 8 nhóm chính được trích ra với 75,5% phương sai được giải thích cho tất cả các yếu tố lãng phí trong các dự án xây dựng. Giá trị trung bình của việc tăng chi phí dự án do những lãng phí này là khoảng 8,75% tổng chi phí dự án. Tiếp theo, các thuật toán trí tuệ nhân tạo bao gồm mạng nơ ron nhân tạo (ANN), hồi quy tuyến tính (LR), máy hỗ trợ véc tơ hồi quy (SVR) được sử dụng để ước tính tác động của các yếu tố lãng phí đến chi phí thực hiện dự án. Kết quả phân tích cho thấy sự khác biệt giữa giá trị dự đoán và giá trị thực tế là khá nhỏ và thuật toán hồi quy tuyến tính cho kết quả dự đoán tốt nhất.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
29-12-2022
Chuyên mục
Bài báo khoa học