Giải pháp tăng cứng uốn và dập tắt nhanh rung động cho bộ thang trên xe thang cứu hỏa

  • Nguyễn Văn Tịnh NUCE
Từ khóa: xe thang cứu hộ, độ cứng uốn, dập tắt rung động, dầm công xôn, điều khiển cáp thép

Tóm tắt

Trong quá trình làm việc, bộ thang trên xe thang tương đương với một dầm công xôn có chiều dài lớn và chịu tải trọng tập trung ở đầu tự do. Kết cấu của thang được thiết kế ở dạng dàn để giảm khối lượng và giảm tác động do gió. Vì thế độ cứng tổng thể của thang giảm, chuyển vị tĩnh và dao động trên thang lớn. Trong thực tế, để khắc phục hiệu quả vấn đề đó, một thang sẽ áp dụng đồng nhiều giải pháp như sử dụng vật liệu nhẹ, tối ưu kết cấu, điều khiển, . . . Tuy nhiên, các giải pháp đó không thể khắc phục đồng thời cả chuyển vị tĩnh và rung động trên đỉnh thang. Trong một số nghiên cứu gần đây, tác giả đã đề xuất một cách khái quát giải pháp sử dụng các dây cáp thép lắp thêm vào trong các tay vịn rỗng và tận dụng hệ thống thủy lực sẵn có trên xe để kéo căng nhằm giảm độ võng tĩnh, điều khiển cáp thép dập tắt nhanh rung động. Giải pháp đã cho thấy hiệu quả rõ rệt. Ở bài viết này, tác giả giới thiệu từ cơ sở khoa học đến cấu tạo và nguyên lý làm việc cụ thể của thiết bị kéo căng cáp và hệ thống điều khiển thủy lực được thiết kế phục vụ giải pháp; thiết lập mô hình điều khiển động lực học hệ thủy lực – cáp thép. Các đánh giá về hiệu quả tăng cứng uốn và dập tắt rung động khi điều khiển hệ thống cũng được trình bày.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
30-07-2022
Chuyên mục
Bài báo khoa học