Nghiên cứu sử dụng đá thải phối trộn với tro xỉ nhà máy nhiệt điện đốt than trong xây dựng nền đường ô tô

  • Hoàng Tùng Khoa Cầu Đường, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
Từ khóa: tro xỉ, đá thải, nền đường, san nền

Tóm tắt

Đá thải, tro xỉ lần lượt là các chất thải rắn, hình thành trong quá trình khai thác và sản xuất đá xây dựng ở các mỏ đá và nhà máy nhiệt điện đốt than. Hiện nay, tại các bãi chứa, trữ lượng của các chất thải này lên tới hàng chục triệu tấn, đặt ra nhiều thách thức về môi trường, kinh tế, xã hội. Đá thải có cường độ thấp, thành phần cấp phối không tốt, độ rỗng lớn, rời rạc; độ ẩm và độ chặt khó đảm bảo trong quá trình thi công; khối đắp không ổn định khi chịu tác dụng của tải trọng trùng phục của dòng xe. Tro xỉ cũng có nhiều hạn chế về mặt cường độ, dễ bị hóa lỏng khi có độ ẩm cao. Chính vì vậy, đá thải và tro xỉ chưa được sử dụng nhiều trong xây dựng nền đường ô tô. Việc phối trộn hai loại vật liệu trên cho phép tạo ra một hỗn hợp khắc phục được các hạn chế của từng loại riêng rẽ, giảm độ rỗng, tăng độ chặt, tăng cường độ, phù hợp hơn trong xây dựng nền đường ô tô.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
29-07-2022
Chuyên mục
Bài báo khoa học