Mô phỏng kéo màng vật liệu hai chiều đơn nguyên tử cấu trúc nếp gấp

  • Lê Minh Quý Khoa Cơ điện tử, Trường Cơ khí, Đại học Bách Khoa Hà Nội, 1 đường Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Nguyễn Hữu Tú Khoa Khoa học Cơ bản, Học viện Hậu cần, Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội, Việt Nam
  • Đỗ Thị Kim Liên Khoa Cơ Khí-Xây dựng, Trường Đại Học Công Nghiệp Việt Hung, Sơn Tây, Hà Nội, Việt Nam
  • Bùi Thanh Lâm Khoa Cơ Khí, Đại Học Công Nghiệp Hà Nội, Việt Nam
Từ khóa: vật liệu hai chiều, mô phỏng nguyên tử, cơ tính, Stillinger-Weber, nếp gấp

Tóm tắt

Cơ tính (mô đun đàn hồi, hệ số Poisson, ứng suất kéo đứt và biến dạng kéo đứt) của 4 vật liệu hai chiều cấu
trúc nếp gấp (two-dimensional puckered hexagonal materials) gồm black phosphorus (p-P), p-arsenene (p-As), p-antimonene (p-Sb), p-bismuthene (p-Bi) được xác định bằng phương pháp phần tử hữu hạn nguyên tử với hàm thế Stillinger-Weber. Mô đun đàn hồi hai chiều của 4 vật liệu trên khi kéo theo phương armchair có giá trị trong khoảng 10,2 - 23,6 N/m và 26,2 - 89,3 N/m khi kéo theo phương zigzag. Hệ số Poisson có giá trị trong khoảng từ 0,003 đến 0,58 khi kéo theo cả hai phương. Ứng suất hai chiều lớn nhất trong khoảng 2,35 - 4,11 N/m khi kéo theo phương armchair, trong khoảng 4,24 – 7,0 N/m khi kéo theo phương zigzag. Kết quả đó là cơ sở để sử dụng các vật liệu này trong thực tế.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
30-05-2022
Chuyên mục
Bài báo khoa học