Nghiên cứu thiết kế tường vây hố đào dạng trụ tròn

  • Phạm Việt Anh Khoa Cầu Đường, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Nguyễn Đức Mạnh Khoa Công trình thủy, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Nguyễn Xuân Trường Viện Khoa học công nghệ Xây Dựng (IBST), 81 phố Trần Cung, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
  • Trần Quốc Mạnh Khoa Xây dựng dân dụng, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Nguyễn Trung Kiên Khoa Xây dựng dân dụng, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Nguyễn Trung Thành Khoa Xây dựng dân dụng, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Nguyễn Văn Nam Khoa Xây dựng dân dụng, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
Từ khóa: áp lực đất, hố đào sâu, hố đào trụ tròn, địa kỹ thuật, hiệu ứng vòm

Tóm tắt

Hố đào sâu được sử dụng thường xuyên khi thi công các công trình dân dụng. Vấn đề chuyển vị và biến dạng nền xung quanh hố đào là một vấn đề lớn cần phải giải quyết, đặc biệt là khi thi công hố đào trong đô thị. Vấn đề này thường được giải quyết bằng việc sử dụng hố đào dạng trụ tròn. Do dạng kết cấu hình tròn, sẽ tạo ra hiệu ứng vòm dẫn đến áp lực đất tác dụng lên tường vây nhỏ hơn thông thường, đồng thời toàn bộ áp lực hướng tâm sẽ chuyển thành lực vòng theo phương chu vi tường. Biến dạng hố đào và nền xung quanh do đó cũng nhỏ. Tuy nhiên việc tính toán phân tích hố đào trụ tròn thường phức tạp, đòi hỏi phải sử dụng công cụ mô hình 3D. Trong bài báo này trình bày cách xác định áp lực đất tác dụng lên tường vây của hố đào hình trụ xuất phát từ các công thức giải tích. Kết quả tính toán được so sánh với kết quả quan trắc của công trình thực tế. Trên cơ sở đó một trình tự thiết kế tường vây của hố đào trụ tròn cũng được đề xuất. Trình tự thiết kế này có thể được sử dụng trong giai đoạn thiết kế sơ bộ của hố đào dạng trụ tròn.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
30-05-2022
Chuyên mục
Bài báo khoa học