Ứng dụng công nghệ mới trong thiết kế cầu Hoàng Văn Thụ - Hải Phòng

  • Trần Quốc Bảo Tổng Công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải, (TEDI), 278 phố Tôn Đức Thắng, Hàng Bột, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
  • Trần Huy Tuấn Tổng Công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải, (TEDI), 278 phố Tôn Đức Thắng, Hàng Bột, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
  • Nguyễn Minh Tùng Tổng Công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải, (TEDI), 278 phố Tôn Đức Thắng, Hàng Bột, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
22-11-2021
Chuyên mục
Thông tin Khoa học và Công nghệ