Xu hướng phát triển công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ IV đối với lĩnh vực xây dựng

  • Bạch Đình Thiên Viện trưởng, Viện nghiên cứu và ứng dụng Vật liệu xây dựng Nhiệt đới, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
17-11-2021
Chuyên mục
Thông tin Khoa học và Công nghệ