Nghiên cứu thực nghiệm ứng xử kéo nhổ lưới sợi dệt các bon từ tấm bê tông cốt sợi

  • Trần Mạnh Tiến Khoa Mỏ, Trường Đại học Mỏ – Địa chất, 18 Phố Viên, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam
  • Vũ Xuân Hồng Phòng thí nghiệm vật liệu Composite cho xây dựng, Đại học Lyon1, Pháp
  • Emmanuel Ferrier Phòng thí nghiệm vật liệu Composite cho xây dựng, Đại học Lyon1, Pháp
Từ khóa: bê tông cốt lưới sợi dệt, ứng xử kéo nhổ, đường cong lực kéo nhổ - chuyển vị, chiều dài neo

Tóm tắt

Một yếu tố ảnh hưởng rất lớn đến ứng xử cơ học và cường độ của bê tông cốt lưới sợi dệt (vật liệu Composite TRC) là cường độ liên kết giữa bê tông hạt mịn và lưới cốt sợi dệt. Bài báo này giới thiệu những kết quả thực nghiệm liên quan đến ứng xử kéo nhổ lưới cốt sợi dệt các bon từ tấm bê tông cốt lưới sợi. Trong nghiên cứu này, lưới cốt sợi dệt các bon được thấm nhập bằng nhựa epoxy để tăng độ bền, độ cứng cũng như độ dính bám với bê tông. Kết quả cho thấy, liên kết bề mặt giữa hai lớp vật liệu lưới cốt sợi dệt các bon/ bê tông hạt mịn cho ra một ứng xử phi tuyến bao gồm các giai đoạn làm việc khác nhau: giai đoạn làm việc hoàn hảo (đường tuyến tính), giai đoạn bắt đầu phá vỡ liên kết, và giai đoạn phá hủy. Giá trị cường độ liên kết trung bình cũng được xác định dựa vào đồ thị lực kéo nhổ - biến dạng trượt giữa lưới cốt sợi dệt các bon và khối bê tông hạt mịn. Ảnh hưởng của việc xử lý bề mặt lưới cốt sợi các bon bằng keo epoxy đến ứng xử kéo nhổ và dạng phá hủy mẫu cũng được làm sáng tỏ. Ngoài ra, ảnh hưởng của chiều dài neo lưới các bon trong tấm bê tông đến các đặc tính của liên kết cũng được phân tích.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
17-11-2021
Chuyên mục
Bài báo khoa học