Nghiên cứu đánh giá một số tính năng của bê tông asphalt tái chế nguội

  • Nguyễn Ngọc Lân Khoa Kỹ thuật xây dựng, Trường Đại học Giao thông vận tải, 03 phố Cầu Giấy, quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
  • Lư Thị Yến Khoa Công trình, Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải, 54 phố Triều Khúc, quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
Từ khóa: tái chế asphalt, tái chế asphalt nguội tại chỗ, tái chế asphalt nguội tại trạm

Tóm tắt

Tái chế nguội vật liệu mặt đường asphalt cũ (Reclaimed Asphalt Pavement - RAP) là một giải pháp công nghệ “vật liệu xanh” phát triển bền vững. Để tái chế nguội RAP, có thể sử dụng công nghệ tái chế tại chỗ (Cold In-place Recycling - CIR) hoặc tái chế tại trạm trộn theo công nghệ Cold Central Plant Recycling (CCPR). Công nghệ CIR đã được sử dụng khá phổ biến ở Việt Nam hiện nay, tuy nhiên công nghệ CCPR vẫn chưa được nghiên cứu ứng dụng nhiều. Nghiên cứu này đưa ra kết quả thiết kế thành phần và thực nghiệm đánh giá một số tính năng của hỗn hợp bê tông asphalt tái chế nguội sử dụng nhũ tương và xi măng trong phòng thí nghiệm. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng, hỗn hợp tái chế nguội đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật để làm lớp lớp móng hoặc lớp mặt đường ô tô. Ngoài ra, các hiệu quả về mặt môi trường đạt được của công nghệ CCPR tốt hơn so với công nghệ bê tông asphalt tái chế nóng và tái chế ấm.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
17-11-2021
Chuyên mục
Bài báo khoa học