Phân tích các mô hình đánh giá độ bền phần tử kết cấu ống trong công trình biển cố định bằng thép

  • Vũ Đan Chỉnh Khoa Xây dựng Công trình Biển và Dầu khí, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Văn Minh Khánh Công ty TNHH Kết cấu xây dựng Việt Pháp, 36 phố Lưu Hữu Phước, Khu đô thị mới Mỹ Đình 1, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam
Từ khóa: Độ bền, Ứng suất cho phép, Phân tích kết cấu phi tuyến, Mô hình số, Công trình biển cố định bằng thép

Tóm tắt

Độ bền phần tử kết cấu công trình biển cố định bằng thép thường được đánh giá thông qua các tiêu chuẩn phổ biến như API RP 2A (ASD) hay EC3 (Eurocode), DnV OS C101... (LRFD). Trong bài báo này các phương pháp đánh giá theo API, EC3 và đánh giá trực tiếp thông qua mô phỏng số kể đến sự làm việc phi tuyến của ống được phân tích, so sánh. Theo API, độ bền kết cấu ống được phân tích dựa trên phần tử thanh. Theo EC3, độ bền được phân tích dựa trên phần tử vỏ trụ tròn. Theo mô hình số, thanh ống được mô phỏng riêng bằng các phần tử tấm vỏ. Ống được kiểm tra bền trực tiếp dựa trên so sánh giữa ứng suất thực tế theo phân tích phi tuyến và giới hạn chảy của vật liệu. Cả ba phương pháp được áp dụng để đánh giá điều kiện bền cho một kết cấu công trình biển cố định bằng thép đang khai thác trong vùng biển Việt Nam. Kết quả tính toán theo ba phương pháp này tương đồng nhau. Từ đó cũng khẳng định sự phù hợp và khả năng ứng dụng của phương pháp đánh giá dựa trên mô hình số.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
30-05-2022
Chuyên mục
Bài báo khoa học