Nghiên cứu sử dụng nền cát - cao su phế thải để giảm chấn động cho công trình khi có động đất

  • Vũ Văn Tuấn Viện kỹ thuật công trình Đặc biệt, Học viện kỹ thuật Quân sự, Số 236 đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
  • Hồ Đình Nguyên Viện kỹ thuật công trình Đặc biệt, Học viện kỹ thuật Quân sự, Số 236 đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Từ khóa: giảm chấn, động đất, cao su hạt, cao su phế thải, cát cao su

Tóm tắt

Trong những năm trở lại đây việc nghiên cứu tái sử dụng phế thải để làm vật liệu xây dựng đang ngày càng phổ biến vì tính kinh tế và khả năng giảm ô nhiễm môi trường. Cao su với khả năng giảm chấn động nên khi kết hợp với vật liệu đắp thông thường sẽ tạo thành hỗn hợp lý tưởng để làm nền giảm chấn động cho công trình khi có động đất. Bài báo này sẽ xây dựng mô hình số phần tử hữu hạn (PTHH) để khảo sát cho công trình nhà BTCT 4 tầng (cao 12m) và 1 tầng hầm sâu 2m với bốn trường hợp: nền cát thông thường và nền cát có 25%, 50%, 75% thể tích là cao su. Khả năng giảm chấn động cho công trình khi có động đất sẽ được đưa ra sau khi so sánh nội lực, chuyển vị, gia tốc của một số điểm trên kết cấu và trong nền của mô hình khảo sát. Kết quả cho thấy hàm lượng cao su trong nền càng cao thì khả năng giảm chấn càng lớn. Sự suy giảm về vận tốc, gia tốc trên kết cấu là rõ rệt; còn sự suy giảm về vận tốc, gia tốc tại nền đất thì chưa thực sự rõ ràng. Đối với nội lực của cấu kiện thì suy giảm của lực cắt sẽ lớn hơn suy giảm của mô men.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
29-12-2022
Chuyên mục
Bài báo khoa học