Xác định vị trí hư hỏng trên dầm bằng phương pháp sử dụng độ cong của dạng dao động

  • Nguyễn Hướng Dương Khoa Cầu đường, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Bùi Tiến Thành Khoa Công trình, Trường Đại học Giao thông Vận tải, 3 đường Cầu Giấy, quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Từ khóa: đánh giá sức khỏe công trình, hư hỏng kết cấu, dầm tự do, độ cong của dạng dao động, đánh giá hư hỏng dựa trên dao động

Tóm tắt

Hư hỏng trong một công trình kết cấu nếu như được phát hiện và khoanh vùng sớm sẽ tạo thuận lợi cho công tác sửa chữa, tránh được sự phá hoại sụp đổ, và kéo dài tuổi thọ của công trình. Trong bài báo này, dạng dao động, độ cong của dạng dao động sẽ được xác định từ số liệu đo dao động. Dựa vào các thông số này, vị trí hư hỏng của kết cấu có thể tìm ra. Một mô hình dầm hai đầu tự do được xây dựng trong phòng thí nghiệm. Các đầu đo gia tốc được gắn trên dầm để tìm ra dạng dao động của dầm thí nghiệm. Các hư hỏng được tạo ra bằng hai vết cắt trên dầm. Phương pháp xác định vị trí hư hỏng sử dụng độ cong của dạng dao động đã được kiểm tra tính chính xác dựa trên mô hình thí nghiệm này.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
22-11-2021
Chuyên mục
Bài báo khoa học