Ảnh hưởng của cốt liệu cao su đến tính chất cơ lý của cấp phối đá dăm-cao su gia cố xi măng

  • Phạm Ngọc Phương Khoa Xây dựng Cầu đường, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng, 54 đường Nguyễn Lương Bằng, phường Liên Chiểu, Đà Nẵng, Việt Nam
  • Lê Minh Trung Khoa Xây dựng Cầu đường, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng, 54 đường Nguyễn Lương Bằng, phường Liên Chiểu, Đà Nẵng, Việt Nam
  • Huỳnh Huy Hoàng Khoa Xây dựng Cầu đường, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng, 54 đường Nguyễn Lương Bằng, phường Liên Chiểu, Đà Nẵng, Việt Nam
  • Trần Thị Thu Thảo Khoa Xây dựng Cầu đường, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng, 54 đường Nguyễn Lương Bằng, phường Liên Chiểu, Đà Nẵng, Việt Nam
  • Nguyễn Thanh Cường Khoa Xây dựng Cầu đường, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng, 54 đường Nguyễn Lương Bằng, phường Liên Chiểu, Đà Nẵng, Việt Nam
  • Lê Đức Châu Khoa Xây dựng Cầu đường, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng, 54 đường Nguyễn Lương Bằng, phường Liên Chiểu, Đà Nẵng, Việt Nam
Từ khóa: vật liệu xi măng cao su, cấp phối đá dăm, cấp phối đá dăm-cao su gia cố xi măng, mô đun đàn hồi, co ngót, nứt do co ngót

Tóm tắt

Vật liệu xi măng có sử dụng cốt liệu cao su nghiền từ lốp xe phế thải đã được chứng minh có khả năng ứng dụng trong xây dựng đường. Bài báo trình bày các thí nghiệm xác định các tính chất cơ lý của cấp phối đá dăm-cao su (Dmax = 25) gia cố xi măng (4%) trong đó cốt liệu cao su được sử dụng để thay thế 0%, 10%, 25% và 50% lượng cốt liệu có thành phần hạt từ 0,425 mm đến 9,5 mm. Mô hình thí nghiệm mô đun đàn hồi đề xuất (có hiệu chỉnh so với TCVN 9843:2013) cho kết quả phù hợp với các mô hình ước lượng mô đun đàn hồi của cấp phối đá dăm gia cố xi măng đối chứng. Kết quả thí nghiệm cho thấy có sự suy giảm cường độ chịu nén, ép chẻ và mô đun đàn hồi của cấp phối đá dăm-cao su gia cố xi măng. Do đó, để đảm bảo yêu cầu cường độ và khả năng đầm nén, kiến nghị không nên thay thế hơn 25% cốt liệu cao su đối với cấp phối đá dăm gia cố xi măng nói trên. Tuy nhiên, khả năng hạn chế co ngót của cấp phối đá dăm-cao su gia cố xi măng được cải thiện, góp phần tăng độ bền và khả năng kháng nứt do co ngót của cấp phối đá dăm gia cố xi măng.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
22-11-2021
Chuyên mục
Bài báo khoa học